Elk deel van het portfolio heeft een helder stappenplan waarin staat op welke vraag je een antwoord zoekt. 

Bij elke vraag uit het stappenplan horen concrete opdrachten. Hulp hiervoor vind je in het helpdeskgedeelte en op de methodesite. De verwijzingen naar het helpdeskgedeelte zijn op maat van de opdracht: enkel dat stuk van de theorie moet geraadpleegd worden om een welbepaalde opdracht uit te voeren.

Verder is er ook een samenvatting en een checklist met mogelijkheid tot zelfevaluatie en evaluatie door de leraar.

Praktisch gedeelte
Portfolio

Alle info en tools zijn samengebracht in de helpdesk. Daarin staat in heldere taal uitgelegd wat nodig is om bijvoorbeeld een goede omgevingsanalyse te maken. Een concrete uitsplitsing van de info zorgt ervoor dat je meteen vindt wat je zoekt.

De info is bruikbaar voor alle soorten opleidingen. De voorbeelden die erin zijn opgenomen komen uit heel diverse sectoren maar zijn heel makkelijk toe te passen op de eigen sector. 

Op de methodesite vind je tools die de theorie erg aanschouwelijk maken: (animatie)filmpjes over het onderwerp, concrete voorbeelden uit verschillende sectoren, websites om door te klikken …

Helpdesk
Theoretisch gedeelte