Het opleiden van toekomstige ondernemers is erg belangrijk! Door de afschaffing van het attest bedrijfsbeheer kan er, zowel in het secundair onderwijs als in het volwassenenonderwijs, vanaf nu beter ingespeeld worden op de noden uit het veld. 

Het materiaal in Ondernemend project – Ondernemerschap 
ondersteunt de ontwikkeling van ondernemer­schaps­competenties. Die competenties zijn inzetbaar in alle domeinen van het leven: van het stimuleren van
persoonlijke ontwikkeling, het actief deelnemen aan de samenleving, tot de (her)intrede op de arbeidsmarkt als werknemer of als zelfstandige maar ook tot het opzetten van ondernemingen (met culturele, sociale of commerciële waarde).

Ondernemend project – Ondernemerschap biedt
concrete tools voor al wie ondernemerschaps­competenties wil ontwikkelen. Die competenties zijn voor iedereen interessant, niet enkel voor wie zich (later) zelfstandig wil vestigen.

Alle aspecten van de leerplannen secundair onderwijs en van de algemene opleiding Ondernemer­schap in het volwassenenonderwijs komen in een helder traject aan bod. Het traject bestaat uit acht delen die telkens opgesplitst zijn in een praktisch gedeelte (portfolio) en een theoretisch gedeelte (helpdesk).

  • Voor eerste en tweede graad alle Bijbelteksten en langere teksten op audio-cd.
  • Beeldfragmenten op dvd.

Een digitale versie van het leerwerkboek doet je nog efficiënter lesgeven. Dit onmisbare werkinstrument bevat tal van extra’s en biedt een maximale herkenbaarheid voor je leerlingen. Een computer en een beamer volstaan om aan de slag te gaan. Ook de combinatie met een digitaal schoolbord is mogelijk.


Hoe ga je te werk?
Een eenmalige aankoop volstaat. Er wordt dus niet gewerkt met een licentiesysteem of een jaarlijks abonnement. Je kan kiezen tussen een individueel bordboek of een netwerkversie die op het schoolnetwerk geplaatst wordt en kan worden gebruikt door een onbeperkt aantal gebruikers (max. vijf tegelijkertijd).